Ιουν 05 2015

5ο Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης Μαΐου 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.28 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015 (5ο  Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης  Μαΐου 2015) (ΘΕΜΑ: 2ο της ημερήσιας διάταξης)   Στην Καλαμάτα σήμερα στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ συνήλθε στο κτίριο Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ, στη Νέα είσοδο, σε συνεδρ...
Ιαν 28 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΙΟΚΛΗΣ  Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘ.54 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2014 (11ο  Διοικητικό Συμβούλιο της 17ης  Δεκεμβρίου 2014) (ΘΕΜΑ: 2ο της ημερήσιας διάταξης)