Διοκλής ΑΕ – Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία

 • viopa-sample-1
 • viopa-photo-1
 • viopa-photo-2

Περιγραφή

Περιγραφή

Η «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 5140/10-12-2010 πράξης της Συμβ/γράφου Μάρθας Μαδεμίδου-Ζυγούρη (ΦΕΚ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 14323/21-12-2010) και της υπ’αριθμ. ΕΜ 3262/17-12-2010 απόφασης του Νομάρχη Μεσσηνίας. Έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας και την εκμετάλλευση στο μέλλον των κοινόχρηστων χώρων αυτού. Θα διαχειρίζεται δηλαδή ακίνητά της και ακίνητα του Δήμου που της παραχωρήθηκαν κατά χρήση μετά τη σύστασή της.

Επικοινωνία

Επικοινωνία
 • Κατηγορία
  Διοκλής
 • Τοποθεσία
  Βιοτεχνικό Πάρκο

Τοποθεσία

Διοκλής ΑΕ – Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία
Λήψη Οδηγιών

Επικοινωνία

Διοκλής ΑΕ – Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία
 • Από dioklis
 • Email: dioklisae@gmail.com

Το όνομά σας (υποχρεωτικό)

Το Email σας (υποχρεωτικό)

Θέμα

Το μήνυμά σας