ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

viopa-360
Νοε 24 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία A19 που βρίσκεται στην A’ πτέρυγα του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας και έχει εμβαδόν 121,50 τ.μ., ιδιοκτησίας της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 25 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στην έδρα της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, Κτίριο Διοικήσεως, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ποσού Τετρακοσίων Δώδεκα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (€412,80) καθώς επίσης και αξιόχρεο εγγυητή. Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Καλαμάτα 19-11-2020

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ

ΒΙΟΠΑ Α19 Περιληπτική Διακήρυξη 11ος 2020

ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΙΟΠΑ Α19 Αναλυτική Διακήρυξη 11ος 2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.