ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. αριθμ.1/2020

DSC_8650
Ιαν 31 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. αριθμ.1/2020

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δ.Σ. που ευρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Διοικήσεως στο ΒΙΟ.ΠΑ., Νέα είσοδος, τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου του έτους 2020 και ώρα 13.30΄ , όπου μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης θα γίνει συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε λόγω κωλύματος ή απουσίας σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε έγκαιρα τον αναπληρωτή σας ή τη γραμματέα του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. κ. Λίνα Μπρεζεράκου (μία ημέρα πριν) στα τηλέφωνα (27210) 81710, και 94059.

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

  1. Ενημέρωση Προέδρου προς το Δ.Σ.

  2. Έγκριση δαπανών από 16/11/19 έως 31/12/19.

  3. Έγκριση των 7/15-1-2020 και 34/29-1-2020 σχετικών πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

  4. Έγκριση εκπροσώπησης της Εταιρείας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο της 18/2/2020 και ορισμός δικηγόρου.

  5. Σχετικά με τη τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Νότιο τμήμα του ΒΙΟ.ΠΑ.

  6. Σχετικά με την εργασία καθαίρεσης σαθρών τμημάτων της τσιμεντοκονίας των στηθαίων των υδρορροών της Α΄ πτέρυγας του ΒΙΟ.ΠΑ.

  7. Τροποποίηση της 107/2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον Ε.Κ.Υ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

  8. Επί αιτημάτων μισθωτών.

  9. Ότι προταθεί.

Ο Πρόεδρος

Σκοπετέας Αναστάσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published.