ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 3/2021

Απρ 21 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 3/2021

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΒΙΟ.ΠΑ. – ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Τ.Κ. 24100

ΤΗΛ: (27210) 81710, 94059 – FAX: (27210) 27460 –e-mail: dioklisae@gmail.com

 

Αριθμ.πρωτ.89/19-4-21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   3/2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 3/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

 Καλείστε να συμμετάσχετε στην 3η/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021  και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

  1. Ενημέρωση Προέδρου προς το Δ.Σ.
  2. Εργασία εγκατάστασης – τοποθέτησης επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων στη νότια πλευρά των κτιρίων του ΒΙΟ.ΠΑ.
  3. Έγκριση μετατροπής σύμβασης προσωπικού ΑμεΑ της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3227/2004.
  4. Επέκταση σύμβασης για την παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με την 19/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
  5. Επέκταση σύμβασης για την παρακολούθηση – επέκταση του site της Εταιρείας σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
  6. Έγκριση δαπανών ενόψει της εορτής του ΠΑΣΧΑ.
  7. Επέκταση χώρου λειτουργίας της αγοράς του Δ.Ε.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α / Γ.Π.οικ.24489/16-4-21 ή όπως αυτή ισχύει.
  8. Διάφορα αιτήματα ενοικιαστών.
  9. Ότι προταθεί.

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Σκοπετέας  Αναστάσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published.