ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

DSC_8650
Οκτ 26 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. – ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/21  –  ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2021

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΒΙΟ.ΠΑ. – ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Τ.Κ. 24100

ΤΗΛ: (27210) 81710, 94059 – FAX: (27210) 27460 –e-mail: dioklisae@gmail.com

 Αριθμ.πρωτ. 339/21-10-21

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   9/2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ.9/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 9η/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  2021  και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε λόγω κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε έγκαιρα τον αναπληρωτή σας ή τη γραμματέα του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.  κ. Λίνα Μπρεζεράκου (μία ημέρα πριν) στα τηλέφωνα (27210) 81710, και 94059.

 

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

1.Ενημέρωση Προέδρου προς το Δ.Σ.

2.Έγκριση δαπανών από 1/8/21 έως 30/9/21.

3.Σχετικά με το υπ’ αριθμ.96972/20-10-21 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας.

4.Έγκριση πρόσληψης ενός εργαζομένου μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) του ΟΑΕΔ.

5.Έγκριση εργασιών α) συντήρησης της εισόδου του κτιρίου Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ. και β) παρέμβασης στα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων στο Δ.Ε.Κ.

  1. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του συμφωνητικού ΔΙΑΛΥΣΗΣ της Κοινοπραξίας «Διανομαρχιακός Φορέας Ανάπτυξης Ταϋγέτου».
  1. Σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ για διερεύνηση παροχής υπηρεσιών φύλαξης – Security στο ΒΙΟ.ΠΑ.
  1. Διάφορα αιτήματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντωνόπουλος Μιχαήλ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ  Ή ΤΕΣΤ RAPID  48  ΩΡΩΝ.

περιληψησυνεδριασης8-21

Leave a Reply

Your email address will not be published.