Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 4/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

DSC_8650
Μάι 08 2021

Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 4/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 4η/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 11 Μαΐου  2021  και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

  1. Αντικατάσταση Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας και ανάληψη καθηκόντων.
  1. Παροχή εξουσιοδοτήσεων οικονομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης
  2. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών και ορισμός μελών Α΄ βάθμιου και Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Αντωνόπουλος Μιχαήλ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.