ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Γ' 20

DSC_8650
Φεβ 18 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Γ” 20

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε .– ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Πρωτ. 63/17.02.2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία Γ20 που βρίσκεται στην Γ΄ πτέρυγα του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας και έχει εμβαδόν 121,50 τ.μ., ιδιοκτησίας της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 24η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, Κτίριο Διοικήσεως, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ποσού Τετρακοσίων Δώδεκα Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (€412,80) καθώς επίσης και αξιόχρεο εγγυητή.

Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Καλαμάτα 17.02.2020

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.