ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ No 4

DSC_8650
Ιουλ 03 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ No 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία Νο 4 που βρίσκεται στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο Καλαμάτας (περιοχή Αγίας Τριάδος), επιφάνειας 50,00 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 12 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, Κτίριο Διοικήσεως, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ποσού Διακοσίων Πενήντα Εννέα Ευρώ και Ενενήντα Λεπτών (€259,90) καθώς επίσης και αξιόχρεο εγγυητή.
Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ

 

Δ.Κ.Νο 4 Αναλυτική Διακήρυξη

 

Δ.Κ. 4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.