ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Γ12

dioklis-entrance
Οκτ 02 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Γ12

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε .– ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ. Πρωτ. 825/27-09-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών ενός ισογείου καταστήματος με τα στοιχεία Γ12 που βρίσκεται στην Γ΄ πτέρυγα του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας και έχει εμβαδόν 243,00 τ.μ., ιδιοκτησίας της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.»

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 3η   Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, Κτίριο Διοικήσεως,  σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή παρακατάθεση ποσού Επτακοσίων Τεσσάρων Ευρώ και Σαράντα Λεπτών (€704,40) καθώς επίσης και αξιόχρεο εγγυητή.

Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Γ12 Αναλυτική
Καλαμάτα 27-09-2018

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.