ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6/19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019