ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7/19 - ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019