Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα "Σπιτάκια" στην Πλατεία

ΣΠΙΤΑΚΙΑ
Μαρ 03 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα «Σπιτάκια» στην Πλατεία

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε .– ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Αρ. Πρωτ. 75/03.03.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Oι χειροτέχνες που ενδιαφέρονται να μισθώσουν οικίσκο (σπιτάκι) κατά την περίοδο του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. (ΒΙΟ.ΠΑ. Νέα Είσοδος) έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 12.00.

Η διαδικασία για την απόδοση των οικίσκων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας στις 13.00 την ίδια ημέρα (Παρασκευή 13.03.2020).

Καλαμάτα 03.03.2020

Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Άδεια χειροτέχνη σε ισχύ
  3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  5. Εκκαθαριστικό οικογενειακού εισοδήματος έτους 2019
  6. Δημοτική Ενημερότητα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.